Sluisdeuren Terneuzen

In het kader van het hoogwaterbeschermingsplan ontving Koninklijke Hollestelle BV van Rijswaterstaat de opdracht om de zeesluizen in Terneuzen onder de loep te nemen. Op haar beurt schakelde Hollestelle Kraanbouw Nederland BV in om met het 3d-rekenprogramma Axis-VM de deuren van de Middensluis door te rekenen bij een hogere zeewaterspiegel en een lagere kolkstand.

Een en ander heeft geresulteerd in rapporten met aanbevelingen om tijdens de op handen zijnde revisie verstevigingen aan te brengen welke op haar beurt weer door Hollestelle BV zijn doorgevoerd.

Enkele bladen uit het rapport:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Kraanbouw Nederland BV

 Webdesign Artbudget
 Realisatie Henk Kuiper Webs